Modlitwa o wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego

Modlitwa o wstawiennictwo
bł. Edmunda Bojanowskiego
Patrona Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej

Boże, Ty powołałeś bł. Edmunda,
gorliwego czciciela Eucharystii,
ufającego Bożej Opatrzności,
troszczącego się o losy ojczyzny i rodziny,
aby stał się świeckim apostołem wiernych.

Spraw, niech przykład życia bł. Edmunda,
człowieka żarliwej modlitwy,
cierpliwego w pokonywaniu przeciwności,
pomaga nam, działającym w Akcji Katolickiej,
w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Boże, niech bł. Edmund Bojanowski,
Patron Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej,
stanie się Orędownikiem
we wszystkich naszych potrzebach.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…