Nasz Patron

MODLITWA o wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego
Patrona Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

Boże, Ty powołałeś bł. Edmunda,
gorliwego czciciela Eucharystii,
ufającego Bożej Opatrzności,
troszczącego się o losy ojczyzny i rodziny,
aby stał się świeckim apostołem wiernych.

Spraw, niech przykład życia bł. Edmunda,
człowieka żarliwej modlitwy,
cierpliwego w pokonywaniu przeciwności,
pomaga nam, działającym w Akcji Katolickiej,
w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Boże, niech bł. Edmund Bojanowski,
Patron Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej,
stanie się Orędownikiem
we wszystkich naszych potrzebach.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

ŻYCIORYS:  bł. Edmund Bojanowski

PREZENTACJA O NASZYM PATRONIE

MYŚLI bł. Edmunda Bojanowskiego na każdy miesiąc 2022 roku: 

 • Styczeń „Boże! Udziel tylko świętego błogosławieństwa ludziom dobrej woli, a cuda Miłosierdzia Twego zakwitną wśród znękanej i cierpiącej ludzkości.”
 • Luty„Czym ranne wstanie i rychłe zasianie, tym też wczesne wychowanie. Tu więc  zacząć się musi odrodzenie ludzkości (…) przede wszystkim w życiu rodzinnym, domowym, w obrębie wczesnego wychowania.”
 • Marzec  – „Jeśli staniesz się towarzyszką cierpienia Chrystusa, chwały także towarzystwa dostąpisz.”
 • Kwiecień „Z odradzającą się wiosną łączą się tajemnice Stworzenia – Wcielenia i Zmartwychwstania.”
 • Maj „Stoi przede mną krzyż, stoi i biała figurka Najświętszej Panny, do nich się ucieknę i w modlitwie będę szukał pociechy.”
 • Czerwiec „Dzieci są niewinne, a przeto szczere, otwarte, czyli charakterem ich jest prostota – wyjawienie się zupełne na zewnątrz tym, czym są wewnątrz. U nich nie ma więcej formy niż treści, ale zupełna równowaga obojga, nie ma pozoru (…). Zatem: prostota równa się Piękności.”
 • Lipiec  – „Prostota jest owym klejnotem czystej wody, ową szczerością dziecięcą otwartą i przejrzystą, tym czym jest, a nie tym, czym nie jest.”
 • Sierpień„Ten sam Bóg, co z mułu ziemi daje wychodzić czystym kwiatkom, ten i duszom z grzechowych upadków daje się podnieść.”
 • Wrzesień„Doznana w tej chwili niespodziewana pociecha, zabłysła mi przed oczyma jako wyraźna ręka Opatrzności  Bożej, która podźwiga mnie znowu skołatanego przeciwnościami.”
 • Październik – „Pokora i prostota są bez sterczących wyniosłości otwartą niziną, na jakiej Duch Święty rad się zwykł rozlewać.”
 • Listopad„Gdzieś nas posadził Boże, tam wyrastamy i w proch się rozsypujemy po upałach życia naszego. Daj nam, abyśmy cichymi byli jak te zboża nasze, cierpliwymi, czy je grady tłuką, czy upały palą. Daj nam czystość i niewinność.”
 • Grudzień„Już nie wiem, jak mamy Panu Bogu dziękować za te wszystkie łaski, które nam udziela.”

MYŚLI bł. Edmunda Bojanowskiego na każdy miesiąc 2021 roku:

 • Styczeń: Zaufaj Bogu i nie przestawaj gorąco się modlić, aby Duch Święty zawsze coraz bardziej oświecał Cię o świętej Woli Bożej.
 • Luty: To, co robimy, to robimy dla Boga, a wobec takiego celu bardzo maluczkimi przedstawiają się przeszkody, choćby najdotkliwsze.
 • Marzec: Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca.
 • Kwiecień: Ufność w nieprzebranym miłosierdziu Bożym to cała nasza nadzieja.
 • Maj: Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim.
 • Czerwiec: Aby wasza praca była zawsze z Bogiem i dla Boga.
 • Lipiec: Ziemia w cudach swoich uczy nas poznawać Boga.
 • Sierpień: Po ciężkiej próbie użycza Pan Bóg swego błogosławieństwa.
 • Wrzesień: Kto zabiera się do jakiego dzieła, zawsze musi coś ucierpieć.
 • Październik: Kiedyż o Boże, zdołamy Ci się wywdzięczyć naszymi ubogimi służbami za tak mnogie skarby Miłosierdzia Twego.
 • Listopad: … ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło raczy Jego łaska najświętsza wspierać.
 • Grudzień: Tylko słabe drzewa wiatr potrafi zachwiać i wywrócić, ale dobrze zakorzenione drzewa stać będą.

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – link