Myśli i Modlitwa o wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego

Modlitwa o wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego
Patrona Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

Boże, Ty powołałeś bł. Edmunda,
gorliwego czciciela Eucharystii,
ufającego Bożej Opatrzności,
troszczącego się o losy ojczyzny i rodziny,
aby stał się świeckim apostołem wiernych.

Spraw, niech przykład życia bł. Edmunda,
człowieka żarliwej modlitwy,
cierpliwego w pokonywaniu przeciwności,
pomaga nam, działającym w Akcji Katolickiej,
w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Boże, niech bł. Edmund Bojanowski,
Patron Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej,
stanie się Orędownikiem
we wszystkich naszych potrzebach.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Myśli bł. Edmunda Bojanowskiego na każdy miesiąc:

Styczeń: Zaufaj Bogu i nie przestawaj gorąco się modlić, aby Duch Święty zawsze coraz bardziej oświecał Cię o świętej Woli Bożej.

Luty: To, co robimy, to robimy dla Boga, a wobec takiego celu bardzo maluczkimi przedstawiają się przeszkody, choćby najdotkliwsze.

Marzec: Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca.

Kwiecień: Ufność w nieprzebranym miłosierdziu Bożym to cała nasza nadzieja.

Maj: Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim.

Czerwiec: Aby wasza praca była zawsze z Bogiem i dla Boga.

Lipiec: Ziemia w cudach swoich uczy nas poznawać Boga.

Sierpień: Po ciężkiej próbie użycza Pan Bóg swego błogosławieństwa.

Wrzesień: Kto zabiera się do jakiego dzieła, zawsze musi coś ucierpieć.

Październik: Kiedyż o Boże, zdołamy Ci się wywdzięczyć naszymi ubogimi służbami za tak mnogie skarby Miłosierdzia Twego.

Listopad: … ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło raczy Jego łaska najświętsza wspierać.

Grudzień: Tylko słabe drzewa wiatr potrafi zachwiać i wywrócić, ale dobrze zakorzenione drzewa stać będą.