Na pielgrzymkowym szlaku w 2014 roku

17 lutego 2015|15:04

Akcja Katolicka

z parafii NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu

na pielgrzymkowym szlaku w 2014 roku

 

Kanonizacja bł. Jana Pawła II

Wyjazd dla pielgrzymów z Nowego Tomyśla, a także Opalenicy, Zębowa i Posadowa, w dniach: 25 kwietnia – 4 maja 2014 r. zorganizował prezes Akcji Katolickiej z parafii NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu Jan Klimko, we współpracy z Fundacją Kresową „Polonia”. Udział w kanonizacji był także okazją do zwiedzenia ważnych i ciekawych miejsc we Włoszech, Austrii i Czechach.
W Rzymie nasi pielgrzymi robili, można by rzec, furorę swoimi chustami, którymi były flagi Nowego Tomyśla. Służyły one nie tylko do szybkiego odnajdywania się w wielotysięcznym tłumie, ale także były swoistą promocją naszego miasta nad Tybrem.
Po uroczystościach kanonizacyjnych było zwiedzanie Rzymu – w tym Bazyliki św. Piotra z grobem św. Jana Pawła II, oddanie hołdu polskim żołnierzom gen. Andersa na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a także pobyt w Asyżu u św. Franciszka i w romantycznej Wenecji.
W drodze powrotnej pielgrzymi podziwiali Cesarski Wiedeń oraz udali się na Kahlenberg, do polskiego kościoła św. Józefa, gdzie znajduje się Muzeum Odsieczy Wiedeńskiej. W Czechach zwiedzili kompleks pałacowo-parkowy Valtice-Lednice, obejmujący tereny byłego Księstwa Lichtenstein, oraz miejsce słynnej bitwy pod Austerlitz (obecnie Sławkowo na Morawach).

     

Białoruś i Litwa

Na zaproszenie prezesa Akcji Katolickiej przy parafii NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, Jana Klimko oraz Fundacji Kresowej „Polonia” pielgrzymi z Nowego Tomyśla, a także Wolsztyna, Zbąszynia i Borui Kościelnej mieli okazję połączyć modlitwę ze zwiedzaniem ciekawych miejsc na Białorusi, Litwie oraz w północno – wschodniej Polsce, w dniach 18 – 25 lipca 2014 r. Opiekę duchową w czasie wyjazdu sprawowali ks. senior Władysław Kasprzak i ks. Sławomir Kostrzewa z Wolsztyna.
Pierwszym przystankiem na trasie był Szymanów z figurą MB Jazłowieckiej. Następnie Białowieża oraz Kruszyniany z historią Tatarów polskich. Wielkim przeżyciem była modlitwa w Kolegiacie św. Antoniego w Sokółce – miejscu Cudu Eucharystycznego.
Pobyt na Białorusi rozpoczął się od Grodna, miasta Elizy Orzeszkowej. Pielgrzymi zwiedzili m.in. Dom-muzeum sławnej pisarki, a także pojechali do Bohatyrowicz na grób Jana i Cecylii oraz mogiłę powstańców styczniowych, opisane w „Nad Niemnem”. W drodze do Nowogródka był postój nad jeziorem Świteź, znanym z ballad Adama Mickiewicza. W nowogródzkim Muzeum Adama Mickiewicza pielgrzymi podziwiali liczne eksponaty związane z dzieciństwem i wczesną młodością naszego Wieszcza. W Farze Nowogródzkiej modlili się przy grobie bł. Męczenniczek Nowogródzkich – 11 sióstr Nazaretanek, które ofiarowały swoje życie za mieszkańców miasta w czasie II wojny światowej. W Nieświeżu podziwiali piękną siedzibę rodową Radziwiłłów.
W drodze do Wilna pielgrzymi zatrzymali się w Trokach, gdzie zwiedzili Zamek Giedymina, modlili się w Farze Witoldowej przed obrazem MB Trockiej, patronki Litwy oraz zapoznali się z historią i kulturą Karaimów – ludu sprowadzonego z Krymu w XIV w. przez księcia Witolda. Wszystkim smakowały karaimskie kibiny (pieczone pierogi) z rosołem. W Wilnie zwiedzili m.in. Katedrę z kaplicą św. Kazimierza, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, kościół św. Anny, kościół Świętego Ducha z oryginałem obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Ze wzruszeniem uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Ostrobramskiej, powierzając swoje intencje Matce Bożej Miłosierdzia. Odwiedzili też miejsca związane z Adamem Mickiewiczem, m.in. Zaułek Bernardyński z Celą Konrada opisaną w III cz. „Dziadów”. Byli na Rossie na grobie „Matki i serca Syna” (marszałka Józefa Piłsudskiego). W Ponarach – największym miejscu kaźni Polaków i Żydów z Wileńszczyzny w czasie II wojny światowej – oddali hołd pomordowanym i modlili się o pokój na świecie.
W drodze powrotnej pielgrzymi zatrzymali się w Sejnach, aby pomodlić się w Bazylice Nawiedzenia NMP, a następnie udali się do pokamedulskiego klasztoru na wyspie na jeziorze Wigry, w którym gościł m.in. św. Jan Paweł II. Ostatnim punktem pielgrzymki był pobyt w Sanktuarium MB Bolesnej w Świętej Wodzie k. Wasilkowa. Na uwagę zasługuje znajdująca się tam Góra Krzyży, będąca swoistą repliką słynnej Góry Krzyży w Szawlach na Litwie.

    

Grażyna Radziul

zdjęcia Grażyna Radziul i Jan Klimko