Złoty Jubileusz ks. kan. Antoniego Lorenza

21 maja 2021|12:58

20 maja to dla Proboszcza parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Opalenicy szczególna data. 50. lat temu, właśnie w ten dzień otrzymał najpiękniejszy prezent urodzinowy z rąk abp. Antoniego Baraniaka: święcenia kapłańskie. W kapłańskim gronie złotych jubilatów 10 maja w katedrze poznańskiej pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego rozbrzmiewało „Te Deum” dziękczynne.

Mszę św. dziękczynną odprawił ks. Antoni w parafii w czwartek 20 maja. O wygłoszenie homilii poproszony został ks. Jan Chrzanowski, który mówiąc o jedności w Kościele nawiązał do budowania wspólnoty opartej na miłości, przebaczeniu i pokorze. Wyróżnieniem dla naszego Stowarzyszenia była obsługa liturgiczna podczas Eucharystii. Na jej zakończenie delegacje wybranych grup składały życzenia. Miłym dla Jubilata akcentem była informacja przekazana przez Burmistrza o podjętej przez Radę Miejską uchwale nadającej Mu tytuł „Honorowego Obywatel Opalenicy”. Również członkowie Akcji Katolickiej złożyli życzenia i przygotowali krótką prezentację multimedialną dotyczącą Jego 36.letniej pracy duszpasterskiej w parafii.

Patrząc na twarz Złotego Jubilata można było dostrzec wielkie wzruszenie i radość z rodzinnego świętowania. Byliśmy razem w Jego najważniejszym dniu. Pytany, które wydarzenie z 20 maja jest dla Niego ważniejsze odpowiedział: Nie byłoby złotego jubileuszu gdyby nie było urodzin. Na obrazku prymicyjnym czytamy fragment z Listu do Tytusa: Chcę… żeby Ci, którzy uwierzyli w Boga, przodowali w dobrych uczynkach. (Tt 3,8). Słowa te ks. Proboszcz realizuje każdego dnia, a my, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej staramy się z całego serca łączyć nasze działania z podejmowanymi przez Niego inicjatywami. Jesteśmy częścią mateuszowej wspólnoty, której przewodzi ks. kan. Antoni Lorenz i jako wspólnota staramy się kroczyć drogą ku Zbawieniu.

tekst i fot. Jolanta Horowska

Jolanta Horowska