Zarząd

Zarząd

Bogumiła Kania-Łącka – prezes

W sobotę, 15 lutego br. odbyło się wyborcze zebranie Rady DIAK, podczas którego dokonano wyborów członków do organów DIAK na kolejną kadencję.

Skład Zarządu:
Eugeniusz Ludwiczak – wiceprezes
Piotr Łopiński – wiceprezes
Marek Bajon – sekretarz
Zofia Fiedler – skarbnik
członkowie Zarządu:
Dariusz Bartlakowski, Maria Gliszczyńska, Ewa Jerszyńska, Emilia Rogalińska.