Zarząd

Zarząd

Bogumiła Kania-Łącka – prezes

Skład Zarządu:

W związku z rezygnacją Tadeusza Kieliszewskiego  i odwołaniem Krzysztofa Konińskiego z Zarządu DIAK, 3 marca 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające. Po ukonstytuowaniu Zarząd tworzą:

 • Bogumiła Kania-Łącka – prezes
 • Eugeniusz Ludwiczak – wiceprezes
 • Piotr Łopiński – wiceprezes
 • Jolanta Horowska – sekretarz
 • Zofia Fiedler – skarbnik
 • Marek Bajon – członek
 • Maria Gliszczyńska – członek
 • Emilia Rogalińska – członek
 • Bogusław Szydłowski – członek

W związku z rezygnacją dwóch osób w dniu 4 marca 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Po ukonstytuowaniu Zarząd tworzą:

 • Bogumiła Kania-Łącka – prezes
 • Tadeusz Kieliszewski – wiceprezes
 • Krzysztof Koniński – wiceprezes
 • Jolanta Horowska – sekretarz
 • Zofia Fiedler – skarbnik
 • Maria Gliszczyńska – członek
 • Eugeniusz Ludwiczak – członek
 • Emilia Rogalińska – członek
 • Bogusław Szydłowski – członek

Dnia 20 lutego 2016 roku na spotkaniu Rady DIAK odbyły się wybory do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

 • Bogumiła Kania-Łącka – prezes
 • Tadeusz Kieliszewski – wiceprezes
 • Krzysztof Koniński – wiceprezes
 • Jolanta Horowska – sekretarz
 • Ewa Jerszyńska – skarbnik
 • Maria Gliszczyńska – członek
 • Eugeniusz Ludwiczak – członek
 • Krystyna Nawrocka – członek
 • Emilia Rogalińska – członek