Zarząd

Zarząd

Zygmunt Pirogowicz – prezes

W sobotę, 13 stycznia 2024 r. odbyło się wyborcze zebranie Rady DIAK, podczas którego dokonano wyborów kandydatów na prezesa DIAK oraz członków do Zarządu DIAK AP na kolejną kadencję. Dnia 1 lutego 2024 abp Stanisław Gądecki wręczył nominację nowemu prezesowi.

Skład Zarządu:

  • Prezes – Zygmunt Pirogowicz
  • Wiceprezes – Piotr Łopiński
  • Wiceprezes – Emilia Rogalińska
  • Sekretarz – Beata Jańczak
  • Skarbnik – Marek Bajon
  • Członkowie – Teresa Bartkowiak, Małgorzata Bratek, Marian Dąbrowski, Grzegorz Nowak