Aktualności

 

W gronie Świętych

13 września 2021|17:18

Wielkie wydarzenie: wyniesienie na ołtarze Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Od 12 września możemy przyzywać Ich wstawiennictwa. Również członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej wzięli udział we Mszy św., podczas której Prymas Tysiąclecia i Matka Ociemniałych zostali ogłoszeni […]

 

Posłani w pokoju Chrystusa

11 września 2021|20:33

W sobotę 11 września 2021 r. w Poznaniu odbyło się XIII Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Rozpoczęła je Msza św. w kościele św. Rocha. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W homilii bp Grzegorz Balcerek mówił o […]

 

Zaufaj Bogu jak św. Józef

29 sierpnia 2021|10:56

W sobotę 28 sierpnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Towarzyszyło jej hasło Idźcie do Józefa. Przeżywając rok, któremu patronuje ten Święty – „Cień Ojca”, również jako członkowie zaangażowani w życie […]

 

Serdecznie dobry człowiek

8 sierpnia 2021|02:28

W liturgiczne wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego, 7 sierpnia 2021 r., w Luboniu, w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP – duchowych córek Tego Błogosławionego, świętowaliśmy 150 rocznicę Jego narodzin dla nieba. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się Mszą św. o godz. […]

 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej

22 lipca 2021|13:25

Modlitwa o dobre przygotowanie do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, PrymasaTysiąclecia Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała […]

 

Jubileusz 25.lecia reaktywacji Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

27 czerwca 2021|00:43

Zawsze się radujcie! Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5,16-18) Słowa zaczerpnięte z 1 Listu do Tesaloniczan ukazują postawę,  do której my wszyscy,  jako członkowie Akcji Katolickiej […]