Aktualności

Pan zmartwychwstał! Alleluja!

29 marca 2015|03:04

Wielkanoc 2015   

Pracujemy dla dobra Kościoła

22 marca 2015|11:45

W sobotę 21 marca 2015 r. odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady DIAK. Poprzedziła je adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze poznańskiej. W trakcie Eucharystii ks. asystent Roman Dworacki postawił pytanie: Kim jest dla mnie [...]

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej do Prezydenta RP

19 marca 2015|10:58

Pismo prezes Akcji Katolickiej skierowane do Prezydenta RP (…) Od Prezydenta RP społeczeństwo oczekuje, aby zawsze stawał w obronie Konstytucji i jednoznacznie wyrażał swoje stanowisko w tak istotnych kwestiach, jak te, których dotyka wspomniana ustawa. Mając na uwadze liczne wątpliwości [...]

NIE! dla Konwencji o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

4 marca 2015|09:37

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Halina Szydełko zwróciła się z pismem do senatorów RP z prośbą o odrzucenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a tym samym o niedopuszczenie do upoważnienia Prezydenta [...]

III Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej

24 lutego 2015|22:00

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej zaprasza dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w III Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”. Przegląd patronatem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego [...]

Katolik a polityka. Poznańskie Debaty Społeczne.

24 lutego 2015|20:30

Patrząc na rzeczywistość społeczną przez Ewangelię „Katolik a polityka” – tak zatytułowane były Poznańskie Debaty Społeczne, które odbyły się w poniedziałek, 2 marca 2015 r. w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku. Gośćmi byli: ks. prał. dr Paweł Deskur – mgr [...]