DIAK Archidiecezji

Ustanowienie Akcji Katolickiej

Arcybiskup Metropolita Poznański – dekretem L.dz. 3957/96 z dnia 24 czerwca 1996 roku ustanowił INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 (Dz. U. Nr 60 z dnia 14.06.1997 poz. 373) nadano osobowość prawną Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. W dniu 2 marca 1998 r. pismem L.dz. 1340/98 odnowione pomieszczenia w Psałterii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Arcybiskup Metropolita przeznaczył na siedzibę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.