Wydawnictwa

Wydawnictwa

Na tej stronie mogą Państwo zapoznać się z interesującymi Was książkami, które można nabyć w biurze DIAK oraz wiele innych materiałów i publikacji, które będą pomocne w pracy Akcji Katolickiej. Zapraszamy również do odwiedzenia strony KIAK poświęconej publikacjom związanym z Akcją Katolicką.

Biblioteka Akcji Katolickiej Nr 1
Podstawowe dokumenty
Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1998 r.
Biblioteka DIAK Poznań Nr 2
„Pieśni i piosenki – na pielgrzymkę, wycieczkę i wieczór imieninowy”
Wydawnictwo: „Bonami”
Biblioteka DIAK Poznań Nr 3
„Wielkopolanie z ducha Akcji Katolickiej”
Wydawnictwo: „Bonami”
Biblioteka DIAK Poznań Nr 4
„I Krajowy Kongres AK w Polsce 23-25 listopada 2001r. – teksty”
Wydawnictwo: „Bonami”
  Biblioteka DIAK Poznań Nr 5
„Działalność Diecezjalnych Instytutów AK w Polsce w latach 1930-39”
Autor: Leszek Wilczyński
Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń 2003
  Biblioteka DIAK Poznań Nr 6
„Duchowość Apostoła Świeckiego”
Autor: ks. Jacek Hadryś Wydawnictwo: „Bonami”
  Autor: ks. Leszek Wilczyński
  Biblioteka DIAK Poznań Nr 7
„Wokół Chrystusa Króla – świętowanie uroczystości patronalnej Akcji Katolickiej w roku 2004 w Poznaniu”, Redakcja tomu: Bogumiła Kania-Łącka, Małgorzata Grottel, Wydawnictwo: „Bonami”
  Biblioteka DIAK Poznań Nr 8
„W ciszy chłonąć Słowo Boże”, wybór tekstów i opracowanie: Bogumiła Kania-Łącka, współpraca: Paweł Łącki, Wydawnictwo: „Bonami”
  Biblioteka DIAK Poznań Nr 9
„Idźcie odważnie tą drogą”, wybór tekstów i opracowanie: Bogumiła Kania-Łącka, ks. Stefan Schudy,
Wydawnictwo: „Bonami”
  Biblioteka DIAK Poznań Nr 10
„Podążając tą drogą”,

Redakcja tomu: Bogumiła Kania – Łącka
Współpraca: Tadeusz Kieliszewski Wydawnictwo: „Bonami”
   Biblioteka DIAK Poznań Nr 11
„Społeczny i doczesny wymiar chrześcijańskiego powołania”Autor: Ks. Tadeusz Makowski
Red tomu: Bogumiła Kania – Łącka; Współpraca: Tadeusz Kieliszewski
Wydawnictwo: „Bonami”
 

Biblioteka DIAK Poznań Nr 12

„Abyście szli i owoc przynosili”

 Wywiady przeprowadziła: Bogumiła Kania – Łącka

Współpraca redakcyjna: Tadeusz Kieliszewski i Ewa Tynecka

   Biblioteka DIAK Poznań Nr 13 „W komunii z Bogiem”Znani i cenieni duszpasterze oraz osoby świeckie podejmują refleksję nad treścią nowego programu duszpasterskiego.Redakcja tomu: Bogumiła Kania – Łącka i Tadeusz Kieliszewski
  Biblioteka DIAK Poznań Nr 14 „Na pielgrzymkę” Modlitewnik.
Redakcja tomu: Tadeusz Kieliszewski
Współpraca: Ks. Damian Bryl, Ks. Krzysztof Michalczak, Bogumiła Kania-Łącka
Biblioteka DIAK Poznań Nr 15 „Być solą ziemi”
Redakcja tomu: Bogumiła Kania-Łącka
Współpraca: Tadeusz Kieliszewski