Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej

18 marca 2019|13:26

W dniach 15-17 marca br. w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbywały się rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej. Zgromadziły one przedstawicieli z archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej, szczecińsko-kamieńskiej, diecezji kaliskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, pelplińskiej, toruńskiej, włocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz archidiecezji poznańskiej, łącznie 51 osób. Z archidiecezji poznańskiej w rekolekcjach wzięło udział 12 osób. Myśl przewodnią Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej rozwijał ks dr Jan Bartoszek, asystent DIAK diecezji tarnowskiej. Podczas rozważań, konferencji i modlitwy poznawaliśmy głębiej owoce Ducha Świętego: miłość i radość, pokój i cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność, łagodność i opanowanie. By Akcja Katolicka mogła się odrodzić trzeba, by każdy jej członek żył owocami Ducha Świętego, pielęgnował i rozwijał je w sobie. Rozwój i odrodzenie Akcji Katolickiej zależą od każdego z nas.

W niedzielę Mszy św. kończącej rekolekcje przewodniczył ks. bp Damian Bryl, który już na wstępie zachęcał abyśmy wszystko każdego dnia oddawali Jezusowi, za wszystko mu dziękowali i prosili, aby nas prowadził. Podczas homilii Ks. Biskup – nawiązując do wiary Abrahama i postawy Jezusa z czytanych podczas Eucharystii fragmentów Pisma Świętego – wskazał znaczenie zaufania i wierności Bogu. Musi temu towarzyszyć cierpliwość i wytrwałość oraz przyjmowanie wyrzeczeń i cierpienia. Abram długo czekał na narodziny Syna, Jezus zbawił ludzi przez swoją mękę i śmierć.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Biskupowi za modlitwę i skierowane do nas słowo. Księdzu Janowi Bartoszkowi wyrażamy wdzięczność również za trud podjęcia spotkania z asystentami POAK Archidiecezji Poznańskiej.

Słowa podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy przybyli na rekolekcje do Poznania, a także do tych, którzy pomogli je przygotować.

B.Ł.

zdjęcia R. Furtak

czytaj także: /http://ak.org.pl/2019/z-moca-ducha-swietego-ku-nowemu-obliczu-akcji-katolickiej/