Raczyłeś zostać w takiej osobie

2 czerwca 2021|16:42

Od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Idziemy z Chrystusem Eucharystycznym, idziemy śpiewając Raczyłeś zostać w takiej osobie, Dla nas grzeszników nie folgując Sobie. Opłatek, który jest dobrze wypieczonym chlebem pszennym, po wypowiedzeniu przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha Świętego staje się Ciałem Pana Jezusa, a wino – Jego Krwią. Substancja chleba (opłatka) przechodzi w substancję Ciała Pańskiego, a substancja wina przechodzi w substancję Krwi Pańskiej. I tę moc dał Kapłanom: Nie Królom ani Panom; Aby oni poświęcali, I nam grzesznym rozdawali, Ciało, krew Pańską. Uczcijmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie biorąc udział w procesji, dekorując okna. Chrystus w ten dzień wychodzi do nas, chce być z nami, towarzyszyć nam w radościach i smutkach. Otwórzmy mu serca, by mógł nas przemieniać.