Spotkanie formacyjne

28 kwietnia 2018|21:43

W sobotę 28 kwietnia 2018 r. w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu odbyło się formacyjno-szkoleniowe spotkanie Rady DIAK i członków stowarzyszenia z Archidiecezji Poznańskiej. Adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament nawrócenia i Eucharystia koncelebrowana przez ks. Romana Dworackiego, asystenta diecezjalnego i ks. Jacka Roszkowskiego, asystenta POAK NMP Wniebowziętej w Kościanie, były okazją do formacji duchowej. W trakcie kazania ks. Dworacki zwrócił uwagę na wiarę w życiu chrześcijanina. Myśl tę kontynuował podczas konferencji. Pytał: Co zostało z moich postanowień wielkopostnych? Teraz jest czas wzrastania w duchowości paschalnej. Doskonałym wejściem w ową duchowość jest droga światła rozważana na zakończenie pierwszej części spotkania. Po krótkiej przerwie na posiłek i rozmowy nastąpiło uczczenie relikwii św. Wojciecha. Zebrani na Wzgórzu św. Wojciecha mieli też okazję wejść do krypty zasłużonych Wielkopolan.  O historii kościoła opowiadał proboszcz miejsca, ks. Trojan Marchwiak. Na zakończenie prezes DIAK naszej archidiecezji Bogumiła Kania-Łącka przekazała aktualne komunikaty, zachęcając do pielgrzymowania z Akcją Katolicką na Jasną Górę, a także do wzięcia udziału w Zjeździe Rejonowym w Kruszewie (12 maja) i świętowaniu jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

fot. Jolanta Horowska