Srebrny Jubileusz święceń kapłańskich

22 maja 2018|14:01

W poniedziałek 21 maja 2018 r., w katedrze poznańskiej, dziękowaliśmy Bogu za 25 lat kapłaństwa asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej ks. kan. Romana Dworackiego. Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gądecki. W gronie jubilatów znalazł się również były asystent ks. Waldemar Szlachetka.

Kwiaty i wizerunek patrona, św. Romana żołnierza i męczennika są wyrazem pamięci i podziękowaniem za opiekę duchową i zaangażowanie w pracę naszego Stowarzyszenia. Otoczmy księdza Asystenta modlitwą słowami jego patrona:

Zbawicielu Boski, dziękuję Ci z głębi serca za to, żeś mi pozwolił zostać członkiem Kościoła, który założyłeś, zachowujesz i którym rządzisz. Ślubuję Ci niniejszym być zawsze wiernym synem tego Kościoła; proszę tylko o łaskę wytrwania przy tej świętej wierze i stosowania się do jej przepisów w myśli, mowie i uczynkach na chwałę Twoją i zbawienie moich bliźnich. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

(Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1937r.)

zdjęcia Emilia Rogalińskia, Jacek Łącki i Jolanta Horowska