Święty Wojciechu módl się za nami!

22 kwietnia 2022|16:20

W najbliższą sobotę i niedzielę tj. 23 i 24 kwietnia 2022 r. w Gnieźnie Akcja Katolicka w Polsce włącza się w doroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej. Uroczystość przypada w 1025 rocznicę męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha.

Święty Wojciech to jeden z najbardziej znanych świętych Kościoła Katolickiego w Polsce. Jest patronem nie tylko kościołów, ale także szkół, szpitali czy honorowych odznaczeń. Zapisał się w historii Polski i Czech. Nasi południowi sąsiedzi pamiętają go przede wszystkim jako biskupa praskiego, zaś w kraju nad Wisłą święty Wojciech identyfikowany jest zwłaszcza z misją pruską i utworzeniem w Gnieźnie pierwszej polskiej metropolii kościelnej.

Święty Wojciech przetrwał w polskiej tożsamości i kulturze do dzisiaj. Bez wątpienia można uznać go za jedną z najważniejszych postaci historycznych dla losów średniowiecznej Polski, choć echa jego działalności głośno wybrzmiewały także w kolejnych stuleciach.

Cieszmy się, że Akcja Katolicka ma tak wielkiego orędownika w niebie i przyzywajmy jego wstawiennictwa.