VI Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej

16 marca 2018|23:55

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej zaprasza dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich do udziału w VI Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”.

Celem Konkursu, który swoim patronatem objął Arcybiskup Metropolita Poznański, jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz włączenie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jubileusz 1050-lecia pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich.

Załączając regulamin Przeglądu wraz z Kartą zgłoszenia prosimy nauczycieli i wychowawców o przekazanie informacji o konkursie dzieciom i młodzieży oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału. Przegląd jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w kategorii pieśni oraz do uczniów gimnazjów i szkół średnich w kategorii poezji i pieśni.

zaproszenie Konkursy
Mamy nadzieję, że nasze inicjatywy zostaną życzliwie przyjęte przez społeczność szkoły/placówki oświatowej.

VI Archidiecezjalnym Przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej Kocham moją Ojczyznę

<<Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.>>  Św. Jan Paweł II, Warszawa 16.06.1983r.

Zgłoszenia uczestnika (uczestników) do Przeglądu dokonują ich nauczyciele lub opiekunowie (rodzice, dziadkowie) na karcie zgłoszeń (wypełnionej czytelnie, jedna karta dla jednego występu – solisty/zespołu) do 20 kwietnia.

Zgłoszenia można dokonać:
• listownie na adres: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań
• pocztą elektroniczną na adres: diak@poznan.ak.org.pl (w przypadku korzystania z nośnika melodii należy go dostarczyć: listownie na płycie CD lub pendrive wraz z kartą zgłoszenia).

Szczegółowe informacje na temat Przeglądu można uzyskać u p. Emilii Rogalińskiej             tel.698 522 295.