Wykład historyczny pt. Polskość, jako dobro osobiste i zbiorowe

18 października 2018|17:16

W dniu 17 października 2018r., z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Skórzewie, odbył się  wykład historyka dr Dariusza Kucharskiego. Spotkanie odbyło się w głównej sali Domu Parafialnego w Skórzewie. Mimo niełatwej tematyki i lokalnie przeprowadzonej akcji promocyjnej, na spotkanie przybyło ponad 30 osób.

Prelegent naświetlił najpierw ogólny zakres tematów. Omówił dzieje Polski, sięgając aż XIII wieku: relacje z sąsiadami, sytuację geograficzną, ekonomiczną i kulturową. Wyjaśnił różnice pomiędzy ideą a ideologią; między Narodem a państwem. Wskazał wady i zalety polskich władców z ich często zgubną wielkodusznością. Zarysował charakter szlachty i problemy związane z zaborcami. Wyjaśnił termin „Obywatel” i „Prawo Własności”. Praworządność w Polsce porównywał do innych krajów Europy i świata. Omówił Konstytucję 3 maja, wspomniał także jedne z pierwszych w Europie Praw Kobiet z ich przedstawicielstwem w Sejmie i włączaniem się w system gospodarczy. Omówił rolę Kościoła i jego wpływ na sytuację w kraju. Dopiero na tym tle dr Dariusz Kucharski przedstawił sens i siłę polskości, jako głównego budulca tożsamości narodowej i wspólnoty ludzi. Wykład bogato ilustrowały slajdy. Gość odpowiadał na pytania padające z sali.

Na zakończenie, w słowach podziękowania, ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, że wykład uporządkował pozornie znane fakty. Dopiero ułożenie ich w ciągłość zdarzeń daje całościowy obraz Polski i pomaga zrozumieć kim jesteśmy. W wykładzie udział wzięła pani Emilia Rogalińska, opiekun Okręgu III, do którego należy miejscowy oddział Akcji Katolickiej. Spotkanie trwało ponad dwie godziny, a słuchacze, w drodze do domów, długo jeszcze dyskutowali na tematy historyczne.

relacja i zdjęcia Marzena i Andrzej Karpińscy