XX-lecie POAK Imienia Maryi w Poznaniu

9 listopada 2018|10:19

20-lecie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu

…niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca (Ps 18)

Z radością i pełni wdzięczności spotkaliśmy się na uroczystej Eucharystii 4 listopada br., aby dziękować Bogu za 20 lat istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu. Mszy przewodniczył Asystent DIAK ks. Roman Dworacki, który wygłosił również homilię; razem z Asystentem parafialnym, ks. Mariuszem Mazurem CR, modlili się za żywych i zmarłych członków parafialnej Akcji Katolickiej.

W Eucharystii dziękczynnej uczestniczyli również zaproszeni goście, między innymi pan Tadeusz Kieliszewski, były wiceprezes DIAK, pani Emilia Rogalińska – członek Zarządu i pan Piotr Łopiński, wiceprezes DIAK.

Zebranych przywitał prezes POAK, pan Grzegorza Nowak, który przypomniał pokrótce początki kształtowania się Akcji Katolickiej w Polsce oraz jej istotę; nakreślił też historię naszego oddziału parafialnego.

Prace nad powołaniem parafialnej Akcji Katolickiej rozpoczął w latach 1997-1998 ówczesny proboszcz parafii pw. Imienia Maryi, ks. Adam Piasecki CR. Oficjalnie oddział został powołany 7 października 1998 r., a pierwszym prezesem został pan Kazimierz Grześkowiak, który wkrótce powołany na prezesa DIAK. Od 2000 r. funkcję prezesa pełnił pan Marek Wojtczak, a od 2006 r. pan Marian Gwiazdowski. Od 2012 r. prezesem POAK jest pan Grzegorz Nowak.

Parafialna Akcja Katolicka zawsze mogła i może liczyć na dobrą współpracę i życzliwość księży Asystentów: ks. Adama Piaseckiego CR (1998), ks. Czesława Kaszubowskiego CR (1999-2011), ks. Zygmunta Waza CR (2011-2012) oraz obecnego proboszcza ks. Mariusza Mazura CR.

W ciągu minionych lat staraliśmy się czynnie uczestniczyć w życiu parafialnym, np. przez aktywny udział w nabożeństwach (adoracje, nabożeństwa różańcowe, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, apele maryjne, prowadzenie codziennego różańca), obecność pocztu sztandarowego podczas uroczystości parafialnych i diecezjalnych, uczestnictwo w licznych pielgrzymkach, zwłaszcza w corocznej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Podejmowaliśmy także różnego rodzaju działania
o charakterze charytatywnym czy społecznym.

„Będziesz miłował Pana, Boga swego…” (Mk 12, 30)

Jesteśmy wezwani do czynnej miłości Boga i bliźniego, realizowanej przez współdziałanie nas, świeckich katolików z hierarchią Kościoła w rozprzestrzenianiu Królestwa Chrystusa. Nieprzypadkowo w Słowie Bożym usłyszeliśmy jakże dobrze znane, ale i zadane nam przykazanie miłości Boga i bliźnich. To właśnie przez miłość mamy działać i współpracować w Kościele, jeżeli nasza praca i zaangażowanie mają przynieść owoce.

Po Mszy św. w auli parafialnej wraz z zaproszonymi gośćmi zebraliśmy się na uroczystej agapie, uświetnionej nie tylko smacznym poczęstunkiem, ale także wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.

                                                                                                                      Beata Jańczak

                                                                            zdjęcia: Zygmunt Wawrzynkiewicz