Currenda 6/2015

19 maja 2015|00:09

«Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami»

Tak wołamy w Litanii. Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swym Sercu [w Sercu Swego Syna] i przez to Serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia świata. A jest to plan miłości. (…) Z Serca Pana Jezusa bierze się początek każdego z nas. Uczmy się od tego Serca miłości Boga i zrozumienia tajemnicy grzechu – tajemnicy nieprawości. Przybliżajmy się każdego dnia do tego źródła, z którego płyną zdroje wody żywej. Wołajmy za samarytańską kobietą: “Daj mi tej wody”, bo ona daje życie wieczne. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze – zmiłuj się nad nami!

św. Jan Paweł II, Elbląg 6 czerwca 1999 r.

KOMUNIKATY

LAUREACI III ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W sobotę, 16 maja 2015 r. odbył się Koncert Galowy Laureatów. Statuetki Brązowego Orła otrzymali:

W kategorii poezja:

 • Hubert Jóźwiak – Zespół Szkół Gimnazjalnych nr 1 im. UNICEF, Oborniki
 • Julia Sekulska – Parafia pw. Imienia Maryi, Poznań

W kategorii pieśni – soliści:

 • Emilia Nowak – Szkoła Podstawowa nr 10, Leszno
 • Zuzanna Możdżeń – Ognisko muzyczne Śpiewające gitary i spółka, Poznań
 • Aleksander Koczorowski – Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika, Poznań
 • Joanna Gbiorczyk – Pierwsze Prywatne Gimnazjum im. Tadeusza Łopuszańskiego, Leszno
 • Szymon Nowaczyk – Gimnazjum im. Karola Kurpińskiego, Włoszakowice
 • Anna Sobol – I Liceum Ogólnokształcące, Leszno

W kategorii pieśni – zespoły:

 • Zespół MAŁE MANIEWO – Szkoła Podstawowa, Maniewo
 • Zespół ROZŚPIEWANE SOWY – Szkoła Podstawowa, Sowy
 • Zespół SEMPLICZE – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. A. Mickiewicza – Gimnazjum, Lubiń

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

PIELGRZYMKA DO ŻABIKOWA POSIEDZENIE RADY DIAK

Serdecznie zapraszamy PT Prezesów, członków Zarządów POAK oraz członków i sympatyków AK w sobotę, 30 maja br. na pielgrzymkę do Sanktuarium bł. Ed. Bojanowskiego. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00 Mszą św. W programie jest również posiedzenie Rady DIAK. Dojazd we własnym zakresie. Zgłoszenia do 21 maja br. Koszt uczestnictwa z posiłkiem 15 zł.

NIESZPORY W FARZE POZNAŃSKIEJ ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W niedzielę, 24 maja br. zapraszamy do Fary Poznańskiej na nieszpory o godz. 18.00. Jest to wspólna modlitwa członków ruchów i stowarzyszeń naszej archidiecezji. Katechezę wygłosi ks. prof. Piotr Ostański. Możliwość uczestnictwa we Mszy św. o godz. 17.00 lub 19.00.

POZNAŃSKIE DEBATY SPOŁECZNE

W poniedziałek, 1 czerwca br. o godz. 19.00 zapraszamy do Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu na kolejne spotkanie z cyklu Poznańskie Debaty Społeczne.
Temat spotkania: Kto wychowuje nasze dzieci. Gościć będziemy pedagoga, socjologa oraz rodziców.
Spotkanie poprzedzi Msza św. o godz. 18.00 na Wzgórzu Przemysła. Serdecznie zapraszamy.

PRZYGOTUJ SIĘ NA MIŁOŚĆ RZECZ O BŁ. EDMUNDZIE BOJANOWSKIM

W sobotę, 13 czerwca br. nad Maltą (meta toru regatowego, ul. Wiankowa 3) odbędzie się koncert poświęcony bł. Edmundowi Bojanowskiemu. Wstęp tylko z zaproszeniami. Można je (bezpłatne) otrzymać w biurze DIAK.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – SOBOTA, 20 CZERWCA

W sobotę, 20 czerwca br. członkowie Akcji Katolickiej w Polsce pielgrzymują do Matki Boskiej Częstochowskiej. W przeddzień pielgrzymki o godz. 17.00 rozpocznie się konferencja.
Zarząd DIAK organizuje wyjazd do Częstochowy autokarem tylko na sobotę. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze DIAK do 12 czerwca br. Koszt ok. 55 zł. Wyjazd sprzed Psałterii w sobotę, 20 czerwca o godz. 4.00.
Pielgrzymkę rozpoczynamy w katedrze częstochowskiej o godz. 9.00, następnie przechodzimy procesyjnie na Jasną Górę. Mszy św. o godz. 11.30 na Szczycie Jasnogórskim przewodniczył będzie ks. bp Marek Solarczyk, Asystent KIAK. Zabieramy różańce. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Prosimy o przekazanie do biura DIAK informacji, kto z P.T. Prezesów organizuje wyjazd na szczeblu parafialnym i dołączy do nas w Częstochowie.

GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Wiesław Łużyński, Katecheza VI /2015:
Metanoia (przemiana wewnętrzna) walką z własnym egoizmem i pychą (streszczenie).

1. Z życia wzięte:
Młody adwokat urządził sobie wspaniałą kancelarię. Kropką nad „i” miał być luksusowy telefon i fax na biurku. Sekretarka zameldowała pierwszego klienta. Adwokat – dla zasady – każe mu czekać kwadrans, a potem zgrywając się na ważniaka – gdy otworzyły się drzwi, podnosi słuchawkę i pozoruje rozmowę z ważną osobistością. Klient jest rzeczywiście zaszokowany. Dialog między adwokatem a klientem:

– Prawnik: Co pan sobie życzy?
– Klient: Ja… Ja… jestem monterem z telekomunikacji i chciałem podłączyć telefon stacjonarny i fax.

Ta obrazowa historia wprowadza nas w temat walki z własnym egoizmem i pychą. Ta walka to nic innego, jak Metanoia czyli duchowa przemiana polegająca na skierowaniu całej osobowości w stronę miłości Boga i bliźniego.

2. Pismo Święte:

Przypowieść o synu marnotrawnym / Przypowieść o miłosiernym ojcu (Łk 15,1-3, 11-32).

3. Nauczanie Kościoła:
a) Metanoia czyli Pokuta to:

 • Wewnętrzna przemiana serca pod wpływem Słowa Bożego i w perspektywie królestwa Bożego;
 • Duchowa przemiana, polegająca na skierowaniu całej osobowości w stronę Boga. Dokonując takiej przemiany serca, człowiek zbliża się do świętości Boga, doznaje wewnętrznego wyzwolenia, odzyskuje radość utraconą przez grzech;
 • Przemiana serca prowadzi do przemiany życia;
 • Przemiana życia będzie autentyczna i skuteczna jedynie wówczas, gdy wyrażać się będzie w aktach i czynach pokutnych, czyli w konkretnym i codziennym wysiłku człowieka wspartego łaską Bożą;
 • Wewnętrzna przemiana oznacza: zmianę sposobu myślenia i wartościowania, patrzenia na świat, rzeczy, ludzi, procesy, jakie dokonują się w społeczeństwie.

b) Pokuta a pojednanie:

 • Pokuta jest ściśle połączona z pojednaniem, ponieważ pojednanie się z Bogiem, z sobą samym i z innymi, zakłada pokonanie radykalnego rozdarcia, którym jest grzech; dokonuje się to jedynie poprzez wewnętrzną przemianę, czyli nawrócenie.
 • Metanoia jest procesem trwającym przez całe życie, polegającym na przechodzeniu od „życia według ciała” do „życia według ducha”. Proces wewnętrznej przemiany polega na dążeniu do większego oddania swego życia Chrystusowi i stania się bardziej Jego uczniem.
 • W procesie nawrócenia człowiekowi wierzącemu towarzyszy wspólnota Kościoła. Proces ten dokonuje się w Kościele, który głosi orędzie zbawienia i wzywa do współpracy z łaską Bożą. Towarzyszenie to dokonuje się poprzez miłość, modlitwę i przykład. W sposób konkretny nawrócenie dokonuje się w sakramencie pokuty.

c) Warunki Metanoi:

 • Szczery rachunek sumienia, świadomość własnych grzechów.
 • Skrucha – żal za grzechy. Skrucha obejmuje niejako obrzydzenie sobie dawnego, grzesznego życia i początek nowego. Każda postać skruchy chrześcijańskiej jest inspirowana łaską Bożą.
 • Skrucha prowadzi do postanowienia poprawy. Postanowienie to powinno być: skuteczne, mocne, rozciągać się na wszystkie grzechy, powinno obejmować także potencjalne grzechy.

4. Nasze zadania:

 • Wiele naszych grzechów, zarówno przeciwko Bogu, jak i człowiekowi, ma swoje źródło w egoizmie. Droga wewnętrznej przemiany powinna odrywać nas od egoizmu, skupienia jedynie na sobie, swoich celach, planach, z pominięciem dobra bliźnich.
 • Ważne narzędzia w procesie nieustannego nawracania się to: praktyka systematycznej spowiedzi św. (np. z okazji I. Piątku miesiąca) oraz codzienny rachunek sumienia.
 • Praktyka codziennego rachunku, do której zobowiązane są osoby duchowne jest również godna polecenia osobom świeckim, zwłaszcza świadomie uczestniczących w życiu Kościoła poprzez ruchy i stowarzyszenia religijne. Praktyka ta pozwala nieustannie stawać w prawdzie przed Bogiem. Pozwala świadomie oceniać swoje postępowanie, żałować za grzechy czynić postanowienie poprawy.
 • W praktyce codziennego rachunku sumienia zwracajmy uwagę na sprawę relacji z bliźnimi. Czyniąc rachunek sumienia dotyczący pierwszej tablicy Dekalogu, nie zapominajmy o zobowiązaniach, jakie niesie tablica druga, zawierająca przykazania odnoszące się do relacji z naszymi bliźnimi i relacji wobec siebie.

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2015 czerwiec currenda str. 1

2015 czerwiec currenda str. 2