CURRENDA 7-8/2014

19 lipca 2014|00:03

(…) Jesteśmy już w sercu lata, przynajmniej na półkuli północnej. Jest to czas, gdy zamknięte są szkoły i na który przypada większa część wakacji. Nawet działalność duszpasterska w parafiach jest ograniczona (…) Jest to zatem sprzyjający moment, by na pierwszym miejscu postawić to, co rzeczywiście jest w życiu najważniejsze, to znaczy słuchanie Słowa Pańskiego.
(…) osoba ludzka musi owszem pracować, zajmować się obowiązkami domowymi i zawodowymi, przede wszystkim jednak potrzebuje Boga, który jest wewnętrznym światłem Miłości i Prawdy. Bez miłości nawet najważniejsze zajęcia tracą wartość i nie dają radości. Bez głębokiego sensu wszystkie nasze zabiegi sprowadzają się do jałowej i nieuporządkowanej krzątaniny. A kto daje nam Miłość i Prawdę, jeśli nie Jezus Chrystus? Uczmy się więc, bracia i siostry, pomagać sobie wzajemnie i współpracować, ale jeszcze bardziej wybierać wspólnie tę najlepszą cząstkę, która jest i będzie zawsze naszym największym dobrem.

Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański,

Benedykt XVI, Castel Gandolfo 18 lipca 2010 r.

KOMUNIKATY

PIELGRZYMKA ŚLADAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

W ramach obchodów Roku bł. Edmunda Bojanowskiego – Wielkopolanina, apostoła świeckiego, wychowawcy i społecznika; założyciela czterech gałęzi zgromadzenia sióstr służebniczek – organizujemy w sobotę, 23 sierpnia br. całodzienną pielgrzymkę autokarową „Śladami serdecznie dobrego człowieka” do miejsc związanych z Błogosławionym. Odwiedzimy muzeum w Grabonogu, Bazylikę Świętogórską Gostyniu, Górkę Duchowną i sanktuarium w Luboniu – Żabikowie.
Wyjazd o godz. 8.00 sprzed Psałterii, powrót ok. 18.30. Koszty uczestnictwa 50 zł (przejazd, wstęp do muzeum oraz ciepły posiłek).
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 698 522 295 (p. Emilia Rogalińska) lub mailowo blacka@go2.pl do dnia 12 sierpnia br.
Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej oraz sympatyków naszego stowarzyszenia do wspólnego pielgrzymowania.

POZNAŃSKIE FORUM DUSZPASTERSKIE SOBOTA, 27 WRZEŚNIA 2014

W sobotę 27 września br. po raz kolejny odbędzie się Poznańskie Forum Duszpasterskie. Sesję pod hasłem Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk, 1,15) rozpocznie Msza św. koncelebrowana w kościele św. Rocha w Poznaniu o godz. 9.30.
Obrady odbywać się będą w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Słowo wprowadzające wygłosi ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP. Przewidziane są również wystąpienia ks. kard. Paulo Josefa Cordesa, o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP oraz o. dr. Piotra Jordana Śliwińskiego OFM Cap.
W dyskusji panelowej – Wydajcie więc godny owoc nawrócenia (Mt 3,8) udział wezmą: Patrycja Hurlak, Radosław Pazura oraz Andrzej Sowa.
Szczegóły w następnej currendzie.

Z KALENDARIUM DIAK

Poznańskie Forum Duszpasterskie – 27 września – Politechnika Poznańska
Zjazd rejonowy – 11 października – Śmigiel, parafia pw. św. Stanisława Kostki
Jesienne Dni Kultury Chrześcijańskiej (w powiązaniu z Dniem Papieskim w parafiach)

DYŻUR KSIĘDZA ASYSTENTA
Odwołany do końca sierpnia

GODZINY PRACY BIURA DIAK
W lipcu i w sierpniu biuro nieczynne
w sprawach ważnych kontakt telefoniczny 604 434 885

SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK
Odwołany do końca sierpnia

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Fragmenty homilii Arcybiskupa Poznańskiego, Otwarcie „Roku Edmunda Bojanowskiego”, 13.11.2013 r.

(…)

DOM RODZINNY
Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 roku w Grabonogu, w rodzinie ziemiańskiej, głęboko katolickiej i patriotycznej.
Początki zapowiadają już kłopoty zdrowotne, z którymi Edmund będzie borykał się przez całe życie. Gdy miał cztery lata ciężko zachorował. Lekarze nie ukrywali przed rodzicami, że stan dziecka jest beznadziejny. Kiedy pewnego wieczoru dziecko nie dawało już żadnego znaku życia („nawet na przyłożonym do jego ust zwierciadle nie występowała najmniejsza para oddechu”), wtedy jego matka klęknęła i skierowała gorące modlitwy do Matki Boskiej Gostyńskiej „o wskrzeszenie gasnącego dziecięcia”. Jej prośby zostały wysłuchane. Kiedy wróciła do pokoju, zastała dziecko radosne, jakby obudzone ze snu. Z wdzięczności za cudowne uzdrowienie ofiarowała do kościoła świętogórskiego srebrne wotum w postaci oka Opatrzności, do dzisiaj obecne w tutejszym sanktuarium.
(…)
WZÓR DLA ŚWIECKICH
Podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej w Warszawie Jan Paweł II m.in. powiedział: „Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. […] We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła”.
Od samego początku procesu beatyfikacyjnego widziano w Edmundzie Bojanowskim przykład autentycznego apostolstwa człowieka świeckiego. Co więcej, uznano go za «prekursora Soboru Watykańskiego II». Sobór ten stwierdza: „Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynagleni miłością chrześcijańską” (Apostolicam actuositatem, 7). To właśnie czynił ze szczególnym zaangażowaniem Edmund Bojanowski.
(…) Z okazji 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, decyzją Konferencji Episkopatu Polski – od listopada 2013 do listopada 2014 r. – Kościół w Polsce obchodzić będzie Rok bł. Edmunda Bojanowskiego. Obchodzimy go tym samym również w Archidiecezji Poznańskiej. Myśląc o rozpoczynającym się w I niedzielę Adwentu ogólnopolskim programie duszpasterskim na przyszły rok liturgiczny 2013/2014 („Wierzę w Syna Bożego”), ukazujemy postać bł. Edmunda jako przykład życia w pełni osadzonego na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Chrystusem. Jako jeden z owoców tego samego Chrztu świętego, który 1050 lat temu przyjęła nasza Ojczyzna. (…) To właśnie radni gminy Piaski i tutejszego powiatu – jako pierwsi samorządowcy w kraju – zaapelowali o uczczenie Roku bł. Edmunda Bojanowskiego. Podjęli też liczne inicjatywy związane z pielęgnowaniem pamięci o ich wielkim rodaku. Są nimi: pomnik Bojanowskiego, coroczne nagrody „Edmundy” przyznawane społecznikom, spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Błogosławionego w Szelejewie, film o Grabonogu i postaci Błogosławionego, noc w Muzeum w Grabonogu, trasa rowerowa śladami Bojanowskiego, ogólnopolski bieg jego imienia, strona na portalu społecznościowym, projekt: „Bł. Edmund Bojanowski jest jednym z nas. Kończy 200 lat i szykujemy jego urodziny”. (…)

2014lipiec currenda PDF