Category Archives: Currenda

116 post(s) found

Currenda 10/2016

31 sierpnia 2016|09:27

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15) Spotkanie i zjednoczenie z Chrystusem celem przekazu wiary Misyjne posłanie, które uczniowie otrzymali od Pana (por. Mk 16, 15) zawiera wyraźne odniesienie do głoszenia i nauczania Ewangelii («Uczcie […]

Currenda 8-9/2016

29 czerwca 2016|01:07

W tym letnim okresie wiele osób wyjeżdża z miast, udając się do miejscowości turystycznych lub w swe strony rodzinne, aby spędzić tam wakacje. Życzę im, aby ta oczekiwana przerwa na wypoczynek służyła odświeżeniu umysłu i ciała, poddawanym codziennie nieustannemu zmęczeniu […]

Currenda jubileuszowa 7/2016

29 czerwca 2016|01:05

                                    DIAK_Poz_Currenda_171

Currenda 6/2016

17 maja 2016|00:37

(…) Kościół nieustannie kontempluje miłość Bożą, objawioną we wzniosły i jedyny w swoim rodzaju sposób na Kalwarii, podczas męki Chrystusa – Ofiary, która zostaje sakramentalnie uobecniona w każdej Eucharystii. «Z przepełnionego miłością Serca Jezusa wypływają wszystkie sakramenty, przede wszystkim jednak […]

Currenda 5/2016

22 kwietnia 2016|01:08

(…) wiara Maryi rozwiązuje węzeł grzechu (por. Sobór Wat.II, Konst. dogmat. Lumen gentium, 56). Co to znaczy? Ojcowie soborowi (Soboru Watykańskiego II) zacytowali wyrażenie św. Ireneusza, który mówi: «Węzeł związany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi; co związała […]

Currenda 4/2016

22 marca 2016|00:21

(…) Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus „czynił i nauczał”. Było ono Boską pieczęcią położoną na Jego słowach i Jego życiu. On sam wskazał uczniom i przeciwnikom ten ostateczny znak prawdy. Anioł przy grobie przypomniał to […]

Currenda 3/2016

3 marca 2016|10:23

(…) Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości […]

Currenda 2/2016

22 stycznia 2016|09:50

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam […]

Currenda 1/2016

18 grudnia 2015|10:56

(…) W tych dniach Betlejem jest miejscem, do którego kierują się spojrzenia wszystkich wierzących. Obraz szop-ki, rozpowszechniony dzięki tradycji ludowej na całej ziemi, sprzyja głębokiej refleksji nad orędziem rozchodzą-cym się z Betlejem i docierającym do całej ludzkości. W nędznej grocie […]

Currenda 12/2015

27 listopada 2015|00:13

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, to znaczy nową drogę Ludu Bożego z Jezusem Chrystusem, naszym Pasterzem, który prowadzi nas w dziejach, ku wypełnieniu Królestwa Bożego. (…) Odkrywamy na nowo piękno tego, że wszyscy jesteśmy w drodze: Kościół, […]