Category Archives: Currenda

92 post(s) found

CURRENDA 7-8/2014

19 lipca 2014|00:03

(…) Jesteśmy już w sercu lata, przynajmniej na półkuli północnej. Jest to czas, gdy zamknięte są szkoły i na który przypada większa część wakacji. Nawet działalność duszpasterska w parafiach jest ograniczona (…) Jest to zatem sprzyjający moment, by na pierwszym […]

CURRENDA 6/2014

22 maja 2014|23:12

(…) my także jesteśmy zgromadzeni wokół stołu Pańskiego, stołu Ofiary Eucharystycznej, przy którym po raz kolejny daje On nam swoje ciało, uobecnia jedyną ofiarę Krzyża. I w słuchaniu Jego Słowa, karmieniu się Jego Ciałem i Krwią, pozwala On nam przejść […]

CURRENDA 5/2014

11 kwietnia 2014|17:06

(Kobiety) … Zastają pusty grób, nie ma ciała Jezusa, wydarzyło się coś nowego, ale to wszystko niczego jeszcze nie wyjaśnia: rodzi pytania, wprawia w zakłopotanie, nie dając odpowiedzi. I oto dwaj mężczyźni w lśniących szatach mówią: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród […]

CURRENDA 4/2014

11 marca 2014|23:58

„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,13) Tymi przenikającymi nas słowami proroka Joela liturgia wprowadza nas dzisiaj w Wielki Post, wskazując przemianę serca jako element właściwy temu czasowi łaski. To prorocze wołanie jest wyzwaniem dla nas wszystkich, bez […]

CURRENDA 3/2014

8 lutego 2014|00:00

(…) Wiara jest wyznawaniem Boga, ale Boga, który nam się objawił od czasów naszych ojców, aż do dziś, Boga historii. Właśnie to mówimy każdego dnia w Credo. Ale czym innym jest odmawianie Credo z serca, a czym innym jak papugi… […]

CURRENDA 2/2014

16 stycznia 2014|00:23

1. Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i Jego Kościół. Wraz z Eucharystią i Bierzmowaniem przynależy on do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które stanowią jak gdyby jedno wielkie […]

CURRENDA 1/2014

21 grudnia 2013|00:46

(…) Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, dla […]

CURRENDA 11/2013

23 października 2013|20:56

(…) w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obcho-dzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-świata. Już w zapowiedzi Jego przyjścia na świat jed-norodzony Syn Ojca, narodzony z Dziewicy Maryi, jest nazywany «królem», w sensie mesjańskim, czyli dzie-dzicem tronu Dawida, zgodnie z obietnicami proroków […]

CURRENDA 10/2013

27 września 2013|20:34

  (…) Jeśli modlitwa stanowi „duszę” ekumenicznej odnowy i dążenia do jedności, to w niej też zakorzenia się i z niej czerpie moc to wszystko, co Sobór określa jako „dialog”. Określenie to nie pozostaje zapewne bez związku ze współczesną myślą […]

CURRENDA 09/2013

15 września 2013|23:38

(…) Życie pokazuje, że obecnie wychowanie skierowane jest przede wszystkim na wartości praktyczne, materialne i sprawiające przyjemność. Wydaje się, że problemem jest również brak zgodności między wartościami deklarowanymi i rzeczywiście przekazywanymi, co wywołuje dezorientację wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja taka prowadzi z kolei do […]