Category Archives: Currenda

126 post(s) found

Currenda 8/2022

19 lipca 2022|21:15

(…) w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ewangelia przedstawia nam młodą kobietę z Nazaretu, która otrzymawszy zwiastowanie anielskie wyrusza pospiesznie, aby być blisko Elżbiety w ostatnich miesiącach jej niezwykłej ciąży. Przybywając do niej, Maryja wypowiada słowa, które stworzyły modlitwę „Zdrowaś […]

Currenda 7/2022

27 czerwca 2022|23:42

Wypowiedzi papieża Benedykta XVI o wakacjach: (…) Okres wakacji to Boży dar. Odpoczywając nabierajmy sił na dalszą drogę życia. Tym, którzy muszą w tym czasie pracować – szczególnie rolnikom zbierającym plony – życzę, by cieszyli się owocami swego trudu. Niech […]

Currenda 6/2022

17 maja 2022|22:04

(…) Z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz poświęconego mu miesiąca czerwca zachęcałem często wiernych, aby wytrwale praktykowali ten kult, który «zawiera orędzie niezwykle aktualne w naszych czasach», ponieważ «z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źródło […]

Currenda 5/2022

26 kwietnia 2022|21:39

Maj – miesiąc ofiarowany Maryi. Bojanowski był zafascynowany tym szczególnym, wpisanym w polską rzeczywistość nabożeństwem, w którym tylu ludzi oddawało hołd Maryi. W Dzienniku zapisał znaczące wydarzenie: „O dziewiątej wieczorem przybyły do mnie trzy z Grabonoga dziewczyny prosząc o świecę […]

Currenda 4/2022

20 marca 2022|20:16

Paschalne Triduum męki i zmartwychwstania Chrystusa W dniach Wielkiego Tygodnia liturgia ze szczególną mocą podkreśla kontrast między światłem i ciemnościami, między życiem i śmiercią, ale nie pozwala nam wątpić w końcowy rezultat: chwałę Chrystusa zmartwychwstałego. (…) Msza św. Krzyżma, stanowiąca […]

Currenda 3/2022

17 lutego 2022|22:09

(…) W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż, aby na nowo zrozumieć jego wymowę. Nie możemy widzieć w nim jedynie pamiątki wydarzeń, jakie miały miejsce przed około dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć naukę Krzyża tak, […]

Currenda 2/2022

21 stycznia 2022|19:52

(…) Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), skłania nas przede wszystkim do zwrócenia naszego spojrzenia na Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze patrzy na swoje dzieci […]

Currenda 1/2022

21 grudnia 2021|21:16

(…) Ukazała się łaska Boga. Tej nocy uświadamiamy sobie, że kiedy my nie dorastaliśmy, On stał się dla nas maleństwem; gdy zajmowaliśmy się swoimi sprawami, On przyszedł do nas. Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg stale kocha każdego człowieka, nawet […]

Currenda 12/2021

25 listopada 2021|17:58

Adventus to łacińskie słowo, które można tłumaczyć jako «przyjście», «przybycie», «obecność». W języku starożytnego świata był to termin techniczny, odnoszący się do przybycia osoby sprawującej odpowiedzialny urząd, w szczególności wizyty króla lub cesarza w prowincji, ale stosowano go również w […]

Currenda 11/2021

20 października 2021|17:47

W pobożności ludowej listopad jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że – jak mówi Jezus – «Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38). On dochowuje […]